Skip to main content

За нас

ВЕРО е компания, с над 10 годишна история на българския пазар. Разполагаме с  офиси в София и Стара Загора като част от служители ни са също и в чужбина. Нашата визия за дигитализацията ни позволява успешно да свързваме нашите екипи, работещи отдалечено, за постигане на целите, които заедно сме си поставили. Тясното сътрудничество е основен елемент във фирмената философия и култура. Именно тези стандарти ние прилагаме в разработването на нашите дигитални продукти, които намират решения във всяка една бизнес среда. Нашите платформи и  мобилни приложения, са мощен инструмент в ръцете на всяка една компания, фокусирана в оптимизация на процесите си, тяхното управление и желанието си за успех!

Нашите предимства

  • Отговорност – отговорни сме за нашата работа и колеги
  • Гъвкавост – Не се страхуваме от нови неща и винаги сме готови за тях
  • Уважение – Ние се отнасяме към другите така, както искаме те да се отнасят към нас
  • Ефективност – Ние сме надеждни и ефективни
  • Колективност – Работим, действаме и се забавляваме заедно

Решения

Процесите са в центъра на всяка една организация. Те не просто описват по какъв начин трябва да се изпълняват задачите, но в каква последователност, от кого и кой отговаря за координирането им. Те са толкова важни за бизнеса Ви, че начина по който ги дефинирате, визуализирате и управлявате на практика определя колко успешна ще бъде Вашата компания. С дигитализацията на бизнес процесите, ние предлагаме решения, покриващи всички аспекти на Управлението на Бизнес Процесите във всяка компания.

С нашите софтуерни решения, дефинираме процесите, дигитализираме, структурираме, управляваме и ги анализираме, с цел оптимизация, намаляване на разходите и повишаване ефективността на дейността в компаниите. От друга страна, дават прозрачен и бърз поглед на мениджърските екипи, върху дейностите в компанията и обуславят адекватност на решенията. Най-голяма добавена стойност от дигиталното управление на компанията получават клиентите, защото по-бързо получават по-качествен продукт.

В нашите решения са включени и решения за документооборот. С тях вие лесно може да категоризирате различните типове документи, да определяте различни нива на достъп до тях и да бъдат на разположение по всяко време бързо и удобно. Дигиталния документ не старее за разлика от хартиения. При проучване от Gartner средно всеки служител губи по 10% от работно си време в търсене на документи. Ние можем да съкратим този процент почти до 0 ( нула ).

Нашата експертиза покрива всеки аспект на виртуалния продукт – от консултиране до интеграция на системи и персонални софтуерни решения.

Контакти

Очакваме да се чуем!

To top