Предприятие

Създаденото през 1999 година предприятие ВЕРО разви с течение на времето  широк спектър от услуги в областта на изграждането на скелета.

Определящо за успеха на нашето предприятие е използването на високо функционални скелета, най-съвременна логистика, ефективни

системи на планиране и не на последно място високата професионална компетентност и мотивация на нашия персонал.

Контакт

VERO Scaffolding EOOD 
Клон Германия Deutschland

Merseburger Str. 6 - 8 
D-33106 Paderborn

Телефон: +49 (0) 5251 874 100
Факс +49 (0) 5251 874 101
e-mail: info@vero.de