акредитивни писма

Нашата сфера на дейност се простира от изграждане на строителни скелета за частни домове до големи индустриални проекти и работи по обекти със статут на защитени паметници.

 

Контакт

VERO Scaffolding EOOD 
Клон Германия Deutschland

Merseburger Str. 6 - 8 
D-33106 Paderborn

Телефон: +49 (0) 5251 874 100
Факс +49 (0) 5251 874 101
e-mail: info@vero.de