Дейности


С нашите местоположения в Германия и България сме в състояние да предложим услуги по изграждане на строителни скелета в кратки срокове на територията на цяла Европа. Конструктивните и ефективни решения се изпълняват професионално от нашите работници в сътрудничество с нашите инженери.

Профил на услугите:

  • Индивидиндустриални и пространствени скелета
  • Висящи скелета
  • Фасадни скелета
  • Защитни ограждения / Защитни навеси
  • Специални конструкции
  • Собствено инженерно бюро за планиране на изпълнението, консултации, изготвяне на чертежи CAD и статични изчисления

Цифрови показатели:

  • 5500 тона модулно скеле в метрична мярка
  • собствен автопарк с около 45 автомобила
  • пътнически и товарни асансьори от 0,5 до 2,5 т.
  • заетост на до 130 монтажни работници с дългогодишен опит в изграждането на индустриални скелета

Контакт

VERO Scaffolding EOOD 
Клон Германия Deutschland

Merseburger Str. 6 - 8 
D-33106 Paderborn

Телефон: +49 (0) 5251 874 100
Факс +49 (0) 5251 874 101
e-mail: info@vero.de