Skip to main content

ИМПЕЧАТ

Издател, оператор и отговорен за съдържанието на уебсайта
ВЕРО ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ООД
Ул. Кирил Пейчинович 16
BG-1606 София

Телефон: +359 42 600-266,
Имейл: info@vero.bg, Web: https://www.vero.bg
Управляващ директор: Jan Loddenkemper (магистър)
ДДС номер: BG205122164

Източници за използваните изображения и графики
Снимките, използвани на този уебсайт, са придобити и лицензирани.
Отказ от отговорност

Отговорност за съдържание
Съдържанието на нашите страници е създадено с много внимание. Не можем обаче да поемем никаква отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Като доставчик на услуги ние носим отговорност за нашето собствено съдържание на тези страници в съответствие с общото законодателство в съответствие с раздел 7, параграф 1 от Германския закон за телекомуникациите (TMG). Съгласно §§ 8 до 10 TMG, като доставчик на услуги, ние не сме длъжни да следим предавана или съхранявана информация на трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който станем наясно с конкретно законово нарушение. Веднага щом разберем за подобни законови нарушения, ние незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки
Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание на трети страни. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за евентуални законови нарушения по времето, когато бяха свързани. По време на създаването на връзката не е намерено незаконно съдържание. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници не е разумен без конкретни доказателства за нарушение на закона. Веднага щом разберем за законови нарушения, ние незабавно ще премахнем такива връзки.Авторско право
Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от оператора на уебсайта, са предмет на европейското законодателство за авторското право. Дублирането, обработването, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копията на този уебсайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По -специално съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако все пак станете наясно с нарушение на авторски права, ние ще Ви помолим да ни уведомите съответно. Ако разберем за законови нарушения, ние незабавно ще премахнем такова съдържание.

To top